Prace geodezyjno-prawne

Prace geodezyjno-prawne

  • Tworzenie map numerycznych
  • Doradztwo techniczne z zakresu geodezji i kartografii
  • Wyznaczanie oraz podział nieruchomości i działek
  • Wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenia
  • Wznawianie granic ustalonych uprzednio
  • Wykazy zmian gruntowych do Ksiąg Wieczystych
  • Wszelkie nietypowe zlecenia według uzgodnień z klientem
zdjecie