Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  • Opracowaniem map do celów projektowych, warunków zabudowy oraz map ewidencji gruntów
  • Inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Pomiary GPS (również dla innych geodetów).
  • Pomiary wysokościowe
  • Pomiary  powierzchni działek rolnych
  • Pomiary zasiewów i upraw rolnych
  • Sprawdzanie pionowości kominów, wież konstrukcyjnych, telekomunikacyjnych oraz słupów energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
zdjecie