Obsługa geodezyjna inwestycji

Obsługa geodezyjna inwestycji

  • Wytyczanie oraz inwentaryzacja wszelkich obiektów budowlanych
  • Tyczenie oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
  • Pomiary kontrolne, przemieszczeń i odkształceń.
  • Zakładanie reperów roboczych i innych punktów realizacyjnych (również dla innych geodetów).
zdjecie